فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره هزینه ساخت هر متر مربع مسکن و تاثیر آن بر قیمت تمام شده روایت کرده است.

فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره هزینه ساخت هر متر مربع مسکن و تاثیر آن بر قیمت تمام شده روایت کرده است.