دو منبع خبری در کشور آلمان رقمی که باشگاه بایرن مونیخ با دریافت آن به فروش مهاجم لهستانی‌اش به بارسلونا رضایت خواهد داد را فاش کردند.

دو منبع خبری در کشور آلمان رقمی که باشگاه بایرن مونیخ با دریافت آن به فروش مهاجم لهستانی‌اش به بارسلونا رضایت خواهد داد را فاش کردند.