درروزهای گذشته در شبکه های اجتماعی کلیپ‌هایی از رقص مختلط و بی‌حجابی در یکی از کشتی‌های تفریحی در بندر امام خمینی(ره) منتشر شده است.

درروزهای گذشته در شبکه های اجتماعی کلیپ‌هایی از رقص مختلط و بی‌حجابی در یکی از کشتی‌های تفریحی در بندر امام خمینی(ره) منتشر شده است.