طلا روز پنج شنبه برای دومین روز متوالی رشد قیمتی بیش از 1 درصدی را به ثبت رساند و برای ساعاتی در روزی که گذشت به بالای مرز 2 هزار دلاری نیز صعود کرد….

طلا روز پنج شنبه برای دومین روز متوالی رشد قیمتی بیش از 1 درصدی را به ثبت رساند و برای ساعاتی در روزی که گذشت به بالای مرز 2 هزار دلاری نیز صعود کرد.