رقابت تنگاتنگ ۳ نامزد در غرب استان تهران
رقابت تنگاتنگ ۳ نامزد در غرب استان تهران

شهریاریها : بر اساس آمار غیررسمی سه نامزد در حوزه انتخابیه شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس با یکدیگر رقابت تنگاتنگ دارند و احتمال کشیدن آرا به دور دوم وجود دارد. با آغاز شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، پراکندگی آرا بین نامزدهای انتخاباتی بسیار بالاست و آرا بین نامزدهای مختلف توزیع […]

۱۳۹۴۱۲۰۷۰۰۰۵۴۸_PhotoAشهریاریها : بر اساس آمار غیررسمی سه نامزد در حوزه انتخابیه شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس با یکدیگر رقابت تنگاتنگ دارند و احتمال کشیدن آرا به دور دوم وجود دارد.

با آغاز شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، پراکندگی آرا بین نامزدهای انتخاباتی بسیار بالاست و آرا بین نامزدهای مختلف توزیع می‌شود.

بر همین اساس، حسین گروسی نماینده فعلی شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد در شهرستان ملارد، حق‌وردی در شهرستان شهریار و محمودی در شهرستان قدس پیشتاز است و در کل گروسی از گوی رقابت را از دیگر حریفان ربوده است.

البته با توجه به اینکه نماینده‌ای رأی قاطع را کسب نکرده است، احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم وجود دارد.

همچنین بر اساس آمار غیررسمی در حوزه انتخابیه رباط کریم نیز رقابت بین ابراهیم نکو و سلطانی است.