جلسه مشترک کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلان‌شهر تهران و ستاد بازآفرینی پایدار شهرداری منطقه۹ با حضور «مهدی عباسی» رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر برگزار شد….

جلسه مشترک کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلان‌شهر تهران و ستاد بازآفرینی پایدار شهرداری منطقه۹ با حضور «مهدی عباسی» رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر برگزار شد.