رفع تصرف ۸ هزار مترمربع از اراضی حریم و بستر رودخانه شادچای شهریار
رفع تصرف ۸ هزار مترمربع از اراضی حریم و بستر رودخانه شادچای شهریار
شهریاریها - دادستان شهرستان شهریار استان تهران از آزاد سازی ۸ هزار مترمربع از حریم و بستر رودخانه شادچای خبر داد.

به گزارش شهریاریها ، حمید عسکری‌پور گفت: ۸ هزار مترمربع از حریم و بستر رودخانه شادچای واقع در شهرستان شهریار در راستای اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب رفع تصرف شد.

دادستان شهرستان شهریار تصریح کرد: طی سنوات گذشته ۵۵۵ هکتار از اراضی مذکور آزادسازی و سندشان به نام وزارت نیرو صادر شد.