نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: خبرهای خوشی در اوایل آذرماه به سمع و نظر مردم می‌رسد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: خبرهای خوشی در اوایل آذرماه به سمع و نظر مردم می‌رسد