فرماندار قشم گفت: از روز دوشنبه به مدت پنج روز خروج ساکنان و ورود دیگر هموطنان از اسکله‌های شهید ذاکری و لافت و پهل ممنوع است.

فرماندار قشم گفت: از روز دوشنبه به مدت پنج روز خروج ساکنان و ورود دیگر هموطنان از اسکله‌های شهید ذاکری و لافت و پهل ممنوع است.