یک چهره سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس گفت: نمایندگان باید منویات رهبری را به دور از شعار با طرح های عملیاتی و با همکاری دولت که اعلام آمادگی کرده، اجرایی کنند….

یک چهره سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس گفت: نمایندگان باید منویات رهبری را به دور از شعار با طرح های عملیاتی و با همکاری دولت که اعلام آمادگی کرده، اجرایی کنند.