سرمربی تیم والیبال باشگاه شهرداری ارومیه گفت:عملکرد بازیکنانم در بازی با مریوان ستودنی است.

سرمربی تیم والیبال باشگاه شهرداری ارومیه گفت:عملکرد بازیکنانم در بازی با مریوان ستودنی است.