متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده بهار ۹۹ از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی نسبت به فصل قبل، ٢٢.١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١.٨ درصد افزایش داشته است.
نوشته رشد ۲۲ درصدی قیمت زمین در بهار امسال اولین بار در تج…

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده بهار ۹۹ از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی نسبت به فصل قبل، ٢٢.١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١.٨ درصد افزایش داشته است. نوشته رشد ۲۲ درصدی قیمت زمین در بهار امسال اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.