در بازار ارز، قیمت دلار در یک دور تُند در روز پنج شنبه از مرز و محدود 28 هزار و 300 تومان هم عبور کرد تا نشان دهد بازار بسیار تمایل دارد همچنان مسیر صعودی خود را دنبال کند….

در بازار ارز، قیمت دلار در یک دور تُند در روز پنج شنبه از مرز و محدود 28 هزار و 300 تومان هم عبور کرد تا نشان دهد بازار بسیار تمایل دارد همچنان مسیر صعودی خود را دنبال کند.