در بازار هرات هم امروز نرخ دلار رشد چشمگیری را ثبت کرد و وارد کانال 29 هزار تومان شد و دلار سلیمانیه هم در محدوده 30 هزار تومان به فروش رسید.

در بازار هرات هم امروز نرخ دلار رشد چشمگیری را ثبت کرد و وارد کانال 29 هزار تومان شد و دلار سلیمانیه هم در محدوده 30 هزار تومان به فروش رسید.