قیمت دلار در روزهای پایانی هفته گذشته تحت تاثیر دو خبر مربوط به از سرگیری مذاکرات هسته ای و درگیری سپاه پاسداران و نیروهای آمریکایی در دریای عمان بر مدار صعود قرار گرفت. …

قیمت دلار در روزهای پایانی هفته گذشته تحت تاثیر دو خبر مربوط به از سرگیری مذاکرات هسته ای و درگیری سپاه پاسداران و نیروهای آمریکایی در دریای عمان بر مدار صعود قرار گرفت.