قیمت اتریوم رکورد جدیدی ثبت کرد و قیمت بیت کوین نیز به رکورد همه دوران خود نزدیک شد.

قیمت اتریوم رکورد جدیدی ثبت کرد و قیمت بیت کوین نیز به رکورد همه دوران خود نزدیک شد.