مرکز آمار ایران از رشد ۶۰.۹ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن خبر داد.

مرکز آمار ایران از رشد ۶۰.۹ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن خبر داد.