عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: امسال رکود عجیب غریبی در صنعت پوشاک حاکم است که آن هم به خاطر مشکلات اقتصادی و عدم توانایی خرید مردم است. …

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: امسال رکود عجیب غریبی در صنعت پوشاک حاکم است که آن هم به خاطر مشکلات اقتصادی و عدم توانایی خرید مردم است.