مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: پیش‌بینی می‌شود ارتفاع موج به سبب وزش بادهای موسمی بر روی دریای عمان به سه متر برسد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: پیش‌بینی می‌شود ارتفاع موج به سبب وزش بادهای موسمی بر روی دریای عمان به سه متر برسد.