بازیگر فیلم سینمایی «نفوذی» گفت: از نظر من «رسول ملاقلی پور» به عنوان یکی از مهمترین کارگردانان سینمای دفاع مقدس توانست با سفر به چزابه نگاه تازه ای از سینمای دفاع مقدس را وارد کند، سینمایی که به واقعیت ها آنطور که بودند بها می داد و به همین طریق هم تو…

بازیگر فیلم سینمایی «نفوذی» گفت: از نظر من «رسول ملاقلی پور» به عنوان یکی از مهمترین کارگردانان سینمای دفاع مقدس توانست با سفر به چزابه نگاه تازه ای از سینمای دفاع مقدس را وارد کند، سینمایی که به واقعیت ها آنطور که بودند بها می داد و به همین طریق هم توانست سالها مخاطبان خاص خود را داشته باشد.