تل‌آویو برای القاء صحت ادعای خود، فیلمی از یک تونل در محوطه بیمارستان «الشفاء» منتشر کرد و مدعی شد این تونل 55 متر طول دارد و از سوی نیروی نظامی‌اش کشف شده است و حال ایهود باراک نه تنها این ادعا را رد کرد، بلکه از یکی از استراتژی‌های نظامی رژیم صهیونیس…

تل‌آویو برای القاء صحت ادعای خود، فیلمی از یک تونل در محوطه بیمارستان «الشفاء» منتشر کرد و مدعی شد این تونل 55 متر طول دارد و از سوی نیروی نظامی‌اش کشف شده است و حال ایهود باراک نه تنها این ادعا را رد کرد، بلکه از یکی از استراتژی‌های نظامی رژیم صهیونیستی پرده برداشت؛ ساخت تونل!