رسانه‌ای عراقی گزارش داد که نخست وزیر عراق فردا یکشنبه راهی تهران خواهد شد.

رسانه‌ای عراقی گزارش داد که نخست وزیر عراق فردا یکشنبه راهی تهران خواهد شد.