سرمربی استقلال این روزها در پرتغال مشغول بررسی وضعیت بازیکنان کنونی این تیم است.

سرمربی استقلال این روزها در پرتغال مشغول بررسی وضعیت بازیکنان کنونی این تیم است.