وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که حدود ۳۰۰۰ سرباز را برای شرکت در رزمایش نظامی به چهار منطقه در مرکز و جنوب غربی این کشور اعزام کرده است….

وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که حدود ۳۰۰۰ سرباز را برای شرکت در رزمایش نظامی به چهار منطقه در مرکز و جنوب غربی این کشور اعزام کرده است.