تصاویری از رزمایش های استراتژیکی “قفقاز ۲۰۲۰” را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

تصاویری از رزمایش های استراتژیکی “قفقاز ۲۰۲۰” را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.