نیروهای ارتش اسرائیل امروز (سه‌شنبه) در حال اجرای رزمایش‌ با توپخانه‌ سنگین در منطقه اشغالی مزارع شبعا نزدیک مرزها با لبنان هستند.

نیروهای ارتش اسرائیل امروز (سه‌شنبه) در حال اجرای رزمایش‌ با توپخانه‌ سنگین در منطقه اشغالی مزارع شبعا نزدیک مرزها با لبنان هستند.