سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد ارتش اسرائیل حداقل در دو حمله هوایی به نوار غزه در ماه اکتبر که به شهادت ۴۳ غیرنظامی فلسطینی منجر شد، از مهمات ساخت آمریکا استفاده کرده است….

سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد ارتش اسرائیل حداقل در دو حمله هوایی به نوار غزه در ماه اکتبر که به شهادت ۴۳ غیرنظامی فلسطینی منجر شد، از مهمات ساخت آمریکا استفاده کرده است.