به تازگی وزیر ورزش و جوانان وعده داده است تکنولوژی کمک داور ویدیویی در نیم فصل دوم بازی‌های لیگ برتر وارد کشورمان می‌شود.

به تازگی وزیر ورزش و جوانان وعده داده است تکنولوژی کمک داور ویدیویی در نیم فصل دوم بازی‌های لیگ برتر وارد کشورمان می‌شود.