رد رشوه ۱۰۵ میلیون ریالی رشوه قاچاقچیان در غرب استان تهران
رد رشوه ۱۰۵ میلیون ریالی رشوه قاچاقچیان در غرب استان تهران

شهریاریها به نقل از پایگاه خبری پلیس، مأموران فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران با دستگیری قاچاقچی مواد مخدر ۱۰۵ میلیون ریال رشوه پیشنهادی قاچاقچیان را صورت‌جلسه کردند. سردار محسن خانچرلی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر برابر اخبار و اطلاعات به‌دست‌آمده و شناسایی عامل فروش مواد مخدر وی را مورد تعقیب و […]

خانچشهریاریها به نقل از پایگاه خبری پلیس، مأموران فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران با دستگیری قاچاقچی مواد مخدر ۱۰۵ میلیون ریال رشوه پیشنهادی قاچاقچیان را صورت‌جلسه کردند.

سردار محسن خانچرلی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر برابر اخبار و اطلاعات به‌دست‌آمده و شناسایی عامل فروش مواد مخدر وی را مورد تعقیب و مراقبت قرار دادند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از شناسایی محل فعالیت این فرد با هماهنگی مقام قضایی با ورود به منزل موفق به دستگیری قاچاقچی مواد مخدر شدند.

وی در پایان متذکر شد: قاچاقچی دستگیرشده پس از دستگیری و کشف ۵ کیلوگرم تریاک برای فرار از دست پلیس، مبلغ ۱۰۵ میلیون ریال به‌عنوان رشوه به مأموران انتظامی پیشنهاد داد که مأموران برابر قانون رشوه پیشنهادی را صورت‌جلسه کردند و قاچاقچی مواد مخدر با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.