اقتصانیوز: یکی از دلایل رشد قیمت طلا به سفر پرحاشیه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شرق آسیا بر می گردد.

اقتصانیوز: یکی از دلایل رشد قیمت طلا به سفر پرحاشیه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شرق آسیا بر می گردد.