بعد از انتشار اولین قسمت از گزارش شرط‌بندی در فوتبال، خبرگزاری برنا اقدام به انتشار افشاگری‌های جدیدتر از شرط‌بندی و قمار در فوتبال ایران کرده است. در این گزارش نام برخی از افراد به درخواست خودشان حذف شده چون مدعی بودند ممکن است با برخورد کمیته انظباط…

بعد از انتشار اولین قسمت از گزارش شرط‌بندی در فوتبال، خبرگزاری برنا اقدام به انتشار افشاگری‌های جدیدتر از شرط‌بندی و قمار در فوتبال ایران کرده است. در این گزارش نام برخی از افراد به درخواست خودشان حذف شده چون مدعی بودند ممکن است با برخورد کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال مواجه شوند، با این وجود فایل صوتی این افراد در خبرگزاری برنا محفوظ است.