قیمت دلار دیشب در معاملات پشت خطی به سمت بالا حرکت کرد و توانست مرز مقاومتی را که دیروز از دست داده بود را پس بگیرد .

قیمت دلار دیشب در معاملات پشت خطی به سمت بالا حرکت کرد و توانست مرز مقاومتی را که دیروز از دست داده بود را پس بگیرد .