اقتصادنیوز: برخی از تحلیلگران معتقدند در صورتی که امروز قیمت دلار بر مدار صعود قرار بگیرد می توان حدس زد که معامله گران سفر بایدن را جدی نگرفته اند و به احیای توافق برجام خوشبین نیستند….

اقتصادنیوز: برخی از تحلیلگران معتقدند در صورتی که امروز قیمت دلار بر مدار صعود قرار بگیرد می توان حدس زد که معامله گران سفر بایدن را جدی نگرفته اند و به احیای توافق برجام خوشبین نیستند.