رحیم قهرمانی : تمام هدفم موفقیت در مسابقه سوئد است
رحیم قهرمانی : تمام هدفم موفقیت در مسابقه سوئد است
دونده دوی ماراتن: من قصد دارم در مسابقه ۶۰ کیلومتر ماراتن در سوئد شرکت کنم و موفقیت در این مسابقه هدف اصلی ام است.

به گزارش شهریاریها، رحیم قهرمانی دونده دوی ماراتن کشورمان درباره وضعیتش اظهار کرد: من قصد دارم در مسابقه ۶۰ کیلومتر ماراتن در سوئد شرکت کنم و موفقیت در این مسابقه همه هدفم است، اما متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا مشخص نیست چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و منتظر هستم تا کرونا به پایان برسد.

قهرمانی بیان کرد: فدراسیون دو و میدانی هم بدون رئیس است و با سرپرست اداره می‌شود و شرایط نرمالی نیست و همه مسابقات و اردو‌های دو و میدانی کاران به خصوص دوندگان استقامتی لغو شده است

دونده دوی ماراتن خاطر نشان کرد: به هر حال وضعیت فدراسیون دو و میدانی باید سریعتر تعیین تکلیف شود و رئیس جدید انتخاب شود و با حضور مدیر جدید شاید اتفاقات بهتری بیافتد و افراد خوبی به روی کار بیایند. هر کسی که رئیس فدراسیون دو و میدانی می‌شود، امیدوارم یک مجموعه خوبی را تشکیل بدهد و به دو و میدانی کشورمان به خصوص دو‌های استقامت کمک کنند تا شرایط ورزشکاران بدتر از این نشود.