استاندار فارس اعلام کرد که تا ساعت ۲۲ امشب، شمار تعرفه های مصرف شده در این استان بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار برگه بوده است.

استاندار فارس اعلام کرد که تا ساعت ۲۲ امشب، شمار تعرفه های مصرف شده در این استان بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار برگه بوده است.