ملی‌پوش اسبق تیم ملی کشتی آزاد جوانان گفت: اگر به عقب برگردم در همه اماکن عمومی با کلاه کاسکت تردد می‌کنم، حتی اگر با این کار مورد تمسخر دیگران قرار بگیرم….

ملی‌پوش اسبق تیم ملی کشتی آزاد جوانان گفت: اگر به عقب برگردم در همه اماکن عمومی با کلاه کاسکت تردد می‌کنم، حتی اگر با این کار مورد تمسخر دیگران قرار بگیرم.