امشب فینال‌های دو وزن آخر مسابقات قهرمانی کشتی جهان بدون حضور نمایندگان کشورمان برگزار می‌شود.

امشب فینال‌های دو وزن آخر مسابقات قهرمانی کشتی جهان بدون حضور نمایندگان کشورمان برگزار می‌شود.