شهریاریها : حمیدرضا گودرزی، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران طی سخنانی گفت: تلاش شبانه روزی در حوزه امنیتی و انتظامی استانداری تهران در زمانهای مختلف قابل مشاهده است. وی افزود: حوزه بازرسی و حراست استانداری تهران نیز با تلاش شبانه روزی در اتخاذ تصمیات امنیتی […]

رتبه نخست شورای تامین استان تهران در کشور

شهریاریها : حمیدرضا گودرزی، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران طی سخنانی گفت: تلاش شبانه روزی در حوزه امنیتی و انتظامی استانداری تهران در زمانهای مختلف قابل مشاهده است.

وی افزود: حوزه بازرسی و حراست استانداری تهران نیز با تلاش شبانه روزی در اتخاذ تصمیات امنیتی و انتظامی نقش مهمی دارند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران گفت: در استان های خوزستان، تهران و سیستان و بلوچستان به دلیل اهمیت حوزه امنیتی و انتظامی و سیاسی این دو معاونت جدا هستند.

وی گفت: در حوزه اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری امسال توانستیم در بخش های ورزش، اخبار، شورای تامین و کمیته های امنیتی در کشور رتبه نخست را کسب کنیم.

گودرزی همراهی همه دستگاه های امنیتی در حوزه های مختلف با حفظ جایگاه استانداری را نیاز اساسی برای دستیابی به موفقیت ها در حوزه امنیتی دانست.