رتبه نخست اندیشه در جمعیت پذیری در شهرهای جدید
رتبه نخست اندیشه در جمعیت پذیری در شهرهای جدید

شهریاریها : نا به اطلاعات مرکزی آمار ایران، رتبه نخست جمعیت پذیری در شهرهای جدید به اندیشه رسید . به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری اندیشه، براساس انتشار آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ مرکز آمار ایران، شهر اندیشه با ۱۱۶ هزار نفر جمعیت، همچنان بر قله اسکان و میزبانی از ساکنین شهرهای جدید […]

شهریاریها : نا به اطلاعات مرکزی آمار ایران، رتبه نخست جمعیت پذیری در شهرهای جدید به اندیشه رسید .

به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری اندیشه، براساس انتشار آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ مرکز آمار ایران، شهر اندیشه با ۱۱۶ هزار نفر جمعیت، همچنان بر قله اسکان و میزبانی از ساکنین شهرهای جدید تکیه می­زند و در کنار دیگر شهرهای جدید ایران، به گواهی مرکز آمار، یکی از جذاب ترین شهرهای جدید برای اسکان مردم می باشد.

بنا بر این گزارش، در نتایج منتشره، رشد ۲۰ هزار نفری جمعیت در شهر اندیشه نسبت به دوره قبل سرشماری در سال ۹۰ مشاهده می شود و در حال حاضر این رقم ۱۵ درصد از جمعیت ساکن در شهرهای جدید ایران را به خود اختصاص داده است و این امر خود گواه و گویای فراهم نمودن بستر و زیرساخت های مناسب شهری توسط شرکت عمران در این شهر است که موجبات ترغیب و اسکان جمعیت در شهر اندیشه را مهیا نموده است.