آن‌گونه که گزارش سه‌ماهه اول شرکت کسپرسکی نشان می‌دهد، بیش از ۳۵ درصد از گوشی‌های کاربران ایرانی به وسیله ابزارهای تبلیغاتی آلوده شده‌اند. در این گزارش عنوان شده موبایل ایرانی‌ها دارای بیشترین بدافزار در مقایسه با کشورهای دیگر است….

آن‌گونه که گزارش سه‌ماهه اول شرکت کسپرسکی نشان می‌دهد، بیش از ۳۵ درصد از گوشی‌های کاربران ایرانی به وسیله ابزارهای تبلیغاتی آلوده شده‌اند. در این گزارش عنوان شده موبایل ایرانی‌ها دارای بیشترین بدافزار در مقایسه با کشورهای دیگر است.