سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان می‌گوید قرارداد بازیکن خارجی تیمش را ظرف ۳ دقیقه تمدید کرده است.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان می‌گوید قرارداد بازیکن خارجی تیمش را ظرف ۳ دقیقه تمدید کرده است.