ربابه امینیان که نامش در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری ثبت شده است 35 سال پیش در چنین روزهایی محاکمه شد. اما اتهامات او چه بود و محاکمه اش چه سرنوشتی پیدا کرد؟…

ربابه امینیان که نامش در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری ثبت شده است 35 سال پیش در چنین روزهایی محاکمه شد. اما اتهامات او چه بود و محاکمه اش چه سرنوشتی پیدا کرد؟