علی باقری و انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام امروز در نشستی دوجانبه در وین دیدار و گفتگو کردند.

علی باقری و انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام امروز در نشستی دوجانبه در وین دیدار و گفتگو کردند.