اقتصادنیوز: صدراعظم آلمان در سفر فردای خود به عربستان سعودی درباره توافق هسته‌ای با ایران با مقامات عربستانی به رایزنی خواهد پرداخت.

اقتصادنیوز: صدراعظم آلمان در سفر فردای خود به عربستان سعودی درباره توافق هسته‌ای با ایران با مقامات عربستانی به رایزنی خواهد پرداخت.