"اولگ مالگینف" سفیر روسیه در ازبکستان در نشست مربوط به مساله مهاجرت گفت: مساله پناهجویان افغان و ورود آنها به جنوب ازبکستان با مقام‌های این کشور مورد بحث قرار گرفته است….

"اولگ مالگینف" سفیر روسیه در ازبکستان در نشست مربوط به مساله مهاجرت گفت: مساله پناهجویان افغان و ورود آنها به جنوب ازبکستان با مقام‌های این کشور مورد بحث قرار گرفته است.