محمد بن سلمان و ولادیمیر پوتین طی تماس تلفنی در خصوص همکاری اقتصادی و بازار نفت رایزنی کردند.

محمد بن سلمان و ولادیمیر پوتین طی تماس تلفنی در خصوص همکاری اقتصادی و بازار نفت رایزنی کردند.