گرگان- مدیرکل شیلات گلستان با بیان اینکه سال گذشته پیگیری‌هایی برای فراهم شدن زمینه صادرات میگو از گمرک اینچه برون انجام شد اما منتج به نتیجه نشد، گفت: رایزنی برای فراهم شدن این امکان همچنان ادامه دارد….

گرگان- مدیرکل شیلات گلستان با بیان اینکه سال گذشته پیگیری‌هایی برای فراهم شدن زمینه صادرات میگو از گمرک اینچه برون انجام شد اما منتج به نتیجه نشد، گفت: رایزنی برای فراهم شدن این امکان همچنان ادامه دارد.