در تماس تلفنی دبیرکل سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه ایران، آخرین تحولات درخصوص تمدید آتش بس در یمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در تماس تلفنی دبیرکل سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه ایران، آخرین تحولات درخصوص تمدید آتش بس در یمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.