سردار آزمون مهاجم 28ساله ایرانی باشگاه بایرلوکوزن هنوز نتوانسته در رقابت‌های این فصل بوندس‌لیگا خودی نشان دهد.

سردار آزمون مهاجم 28ساله ایرانی باشگاه بایرلوکوزن هنوز نتوانسته در رقابت‌های این فصل بوندس‌لیگا خودی نشان دهد.