اقتصادنیوز: رهبر معظم انقلاب فرمودند: : صهیونیست‌ها هر جا پا می‌گذارند فساد ایجاد می‌کنند و هیچ قدرت و امتیازی نیز نمی‌توانند به کشورها بدهند….

اقتصادنیوز: رهبر معظم انقلاب فرمودند: : صهیونیست‌ها هر جا پا می‌گذارند فساد ایجاد می‌کنند و هیچ قدرت و امتیازی نیز نمی‌توانند به کشورها بدهند.